Gambrinusprisen til Morten Brostrøm

Morten Brostrøm, nylig avgått fabrikksjef ved Borg Bryggerier i Sarpsborg, er tildelt Gambrinusprisen Bragebegeret for 2021.

En glad prisvinner, Morten Brostrøm, flankert av Gambrinus-lederne Tormod Magelssen (tv.) og Lars Gamlesanne. Foto: Vetle Granath Magelssen.

Prisen deles årlig ut av foreningen Gambrinus, Borgølets venner, og skal ifølge statuttene gå til bedrifter, foreninger eller personer som offentlig har talt ølets sak og vedkjent seg interesse for øl generelt – og Borgøl spesielt.

Prisen ble utdelt under foreningens årlige Bragefest i Svaleskiva fredag 5. november. Borg Bryggeriers staslige selskapslokale var da endelig klart for gjenåpning etter halvannet års nedstengning grunnet koronapandemien. Også foreningens virksomhet har ligget nede i denne perioden, hvilket også er grunnen til at det ikke ble delt ut noen pris i 2020.

Det er foreningens direksjon som er jury for prisen, og årets valg begrunnes slik:

Kjempet for bryggerienes eksistens

«Morten Brostrøm har viet nesten hele sitt 44-årige yrkesaktive liv til å kjempe for eksistensen til bryggeriene, bryggeriarbeidsplassene og det lokale ølet, først i Fredrikstad og deretter i Sarpsborg.

Han startet sin bryggerikarriere som sommervikar på Fredrikstad Bryggeri i 1973, bare 15 år gammel, og jobbet der hver sommer fram til han som 19-åring ble fast ansatt i tapperiet. 6

Seks år senere, i 1983, ble han ved en tilfeldighet, og motvillig, leder for fagforeningen ved bedriften. Som klubbleder gjorde han seg raskt bemerket både i det lokale mediebildet, og i sitt LO-forbund, Norsk Nærings og Nyttelsesmiddelarbeiderforbund, både lokalt og nasjonalt.

Avhengig av lokal patriotisme

Det er likevel i bryggeriene i Fredrikstad, i Borg Bryggerier og i Hansa Borg-konsernet han har gjort seg mest bemerket, både som de ansattes representant i bedriftsstyret og som fagforeningsleder, konserntillitsvalgt og de 10 siste årene som fabrikksjef i Sarpsborg.

Hans drivkraft i hele sitt virke har vært bevaring av bryggeriene og sine arbeidskollegaers arbeidsplasser. Han skjønte tidlig at bryggeriets eksistens var helt avhengig av patriotisme og forbrukernes oppslutning om det lokale ølet. Like viktig var investeringer som moderniserte bedriften i takt med den industrielle utviklingen, samt ansatte som hadde kompetanse til å følge utviklingen og som sammen hadde et felles mål for bedriften og sine arbeidsplasser..

Kulturkollisjon

Et halvt år etter fusjonen mellom Fredrikstad Bryggeri og Borg Bryggerier ble han leder for fellesklubben for de LO-organiserte i de to bedriftene. Med Per Egenæss som administrerende direktør og bedriftseier av den gamle skole, ble det en kulturkollisjon i møte med den frittalende og kravstore fagforeningslederen fra Fredrikstad. Forholdet bedret seg likevel ganske raskt, og spesielt etter fusjonen med Hansa noen år senere. Da skjønte Egenæss at de to hadde et felles mål for bedriftens eksistens og fremtid.

Ny bokslinje i Sarpsborg

I 2007 trakk prisvinneren seg både som konserntillitsvalgt og klubbleder på Borg. Han hadde tenkt å også slutte på Borg, men ble overtalt av den nye toppsjefen, Lars Midtgaard, til å representere Borg i et prosjekt som skulle peke ut kursen for konsernets fremtid.

I mange år hadde Brostrøm argumentert for å investere i en produksjonslinje for boks i Sarpsborg. Nå lovet Midtgaard at han skulle få investeringen, forutsatt en maksimumspris på 10 millioner kroner. Midtgaard holdt sitt ord da den tekniske avdelingen på Borg, mot alle odds, kom over en brukt bokslinje som, sammen med alle andre nødvendige fasiliteter, ville koste 10 mill.

Fikk ansatte med på dugnad

Morten Brostrøm, som ledet bokslinje-prosjektet, kunne sommeren 2008 stolt vise fram den nye linjen i media. Budsjettet holdt med nød og neppe, bl.a. som følge av at prisvinneren fikk nesten samtlige ansatte til å jobbe gratis dugnad med klargjøring av lokalene før installeringen.

Fellesskap, samhold og kvalitet

Etter tre år som HMS-ansvarlig og avdelingsleder for bygning og alle fellesavdelinger på Borg, ble Brostrøm oppfordret til å søke den nyutnevnte stillingen som fabrikksjef. Da han tiltrådde denne stillingen, 1. januar 2011, hadde han satt opp et program i 92 punkter for hvordan bedriften skulle forbedres. Hovedpunktene bestod i en teknisk fornying av bryggeriet, å bygge et sterkt fellesskap og samhold innad i bedriften, kompetanseheving, fokus på produktkvalitet, samt bidra aktivt i merkevarebyggingen av bedriftens produkter.

I de 10 årene som fulgte ble bryggeriet forvandlet fra sliten og ineffektiv til en topp moderne bedrift. Det ble det investert over 200 mill. kroner i Sarpsborg i disse årene, mye takket være en svært pågående fabrikksjef og velvillige eiere. Og nå det gjelder arbeidsmiljøet og sosiale felleskapet har Borg vært en foregangsbedrift, noe som bl.a. vises i et forbausende lavt sykefravær.

Østlandets Gull

I hele 10-årsperioden har Brostrøm vært den fremste ambassadøren for de lokale Borg- og Fredrikstad-produktene. Han har spilt på lokalsamfunnets interesse og kjærlighet til det lokale ølet og Borg Bryggerier, og har hatt en egen evne til å komme opp med interessant stoff til de lokale medieselskapene, uten å noen gang trå over streken for ulovlig alkoholreklame.

Det markedsmessige høydepunktet kom i 2014 etter at han utfordret bryggerimester Åge Willy Olsen til å komme opp med forslag til hvordan Borg-øl kunne bli et unikt øl som skilte seg positivt ut i det norske markedet. Dette ble foranledningen til et fantastisk samarbeid med Toralf Hvidsten og Østfoldkorn, og bryggingen av Borg-øl på norsk korn. Etter forslag fra prisvinneren fikk det første norske ølet navnet Østlandets Gull.

Et unikum i bryggeribransjen

31. mars i år valgte den, blant de ansatte, meget populære fabrikksjefen å gå av med pensjon. Med dette begynte en ny epoke i Borg Bryggeriers 166 år gamle historie, og ifølge de ansatte er Brostrøm allerede dypt savnet.

Morten Brostrøm har gjort seg fortjent til Bragebegeret gjennom sitt utrettelige arbeid for Borg Bryggerier, hans entusiasme og offensive holdning til det lokale ølet, kombinert med omtanke for og evnen til å spille på lag med både eierne og ansatte. Årets prisvinner er et unikum i hele bryggeribransjen.»

Bildet på toppen: 23. august 2013: Fabrikksjef Morten Brostrøm gleder seg over at byggavlingen på Hvidsten gård i Borge, og dermed også råvarene til nyskapningen «Østlandets Gull» er sikret.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn