Om Gambrinus, Borgølets venner

«Gambrinus, Borgølets venner» ble etablert i 1986 for å arbeide for økt forståelse for at øl er kultur, og på den måten bidra til bedre betingelser for øl i Norge, med spesiell fokus på vårt lokale bryggeri.

Ideen om en venneklubb for Borg-ølet ble så og si født på en holme i Hvaler-skjærgården. Fra den spede begynnelsen er klubben utviklet til en aktiv venneklubb til beste for lokale øltradisjoner og Borg Bryggerier.

Formål

Gambrinus, Borgølets venner skal arbeide for økt forståelse for at øl er kultur i alle lag av samfunnet, samt gjøre folk bevisst på den kulturbærende betydning øl og Borg Bryggerier har.

Gjennom informasjonsarbeid og holdningsskapende adferd skal foreningen spre kunnskap om ølbrygging og nytelse av øl i samsvar med de kulturbærende tradisjoner i Norge.

Gambrinus, Borgølets venner ønsker å heve bevisstheten om at øl er en spennende drikk med en imponerende variasjon av øltyper og bryggeprosesser.

Øl er mer enn pils og bayer!

Organisasjon

Foreningen har en direksjon som er ledet av president og visepresident.

Medlemmer

Voksne personer som gjennom holdning og adferd har gitt til kjenne at de setter pris på Borg-øl og de gode øltradisjonene.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn