Borg vil øke til 40 millioner liter i året

Hansa Borg søker om å få øke produksjonen med 160 prosent − til 40 millioner liter i året ved Borg-bryggeriet i Sarpsborg, melder Sarpsborg Arbeiderblad.

Fabrikksjef Morten Brostrøm forklarer den store økningen med muligheter for økt salg til dagligvarebutikker og leieproduksjon for andre aktører i drikkevarebransjen i inn- og utland.

Hansa Borg har de siste par årene fått flere forespørsler om leietapping av forholdsvis store volumer. Det er store konsern rundt om i Europa som periodevis sliter med egen kapasitet. For å kunne opprettholde salgsvolumet, er det nødvendig å sette ut produksjon for øl, cider og forskjellige brusprodukter.

Vil kjempe om kontrakter
– Når vi nå søker om en øvre maksimumsgrense på 40 millioner liter i årlig volum, sikrer det oss muligheten til å kunne være med i konkurransen om denne type kontrakter. Og med ny utslippstillatelse, tror jeg vi er i posisjon til å få den type oppdrag, sier Brostrøm til SA. Arbeiderblad.

Hansa Borg Bryggeriers avdeling i Sarpsborg har en gammel utslippstillatelse. Denne tillatelsen er utdatert, da den ikke er i samsvar med moderne vilkår satt for tilsvarende virksomheter i Norge. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen bedt bedriften søke om ny tillatelse.

Har sendt ny søknad
Det foreligger nå en ny søknad for bryggeriet på Kurland. Bedriften søker om økt produksjon ved bryggeriet og økt utslipp av prosessavløpsvann til kommunalt nett.

Produksjonsøkningen til 40 millioner liter er som allerede nevnt på 160 prosent. Samtidig søkes det om å utvide antall produksjonsdager fra 250 dager til 300 dager. Det skal fortsatt ikke produseres på søndager og på helligdager.

Økt produksjonsvolum vil føre til noe økt transportmengde, men bryggeriet mener det vil bli lite merkbart for bedriftens naboer. Det vil i snitt bli 13 flere kjøretøy på vei inn og ut av bedriften hver dag.

– Ettersom vi i svært liten grad forventer økt salg i utelivskanalen, har vi ikke beregnet økt transport tilknyttet denne delen av virksomheten. Produksjonsøkningen vi søker om vil komme innenfor dagligvaresektoren, samt salg forbundet med leieproduksjon for andre aktører, understreker fabrikksjef Morten Brostrøm.

Bildet: Fabrikksjef Morten Brostrøm tror at Borg Bryggerier i Sarpsborg kan få store kontrakter på leietapping av øl og brusprodukter. (Arkivfoto).

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn