Kjøpte brygghus på auksjon

«Fire år har det tatt å sette sammen alle delene til det nye brygghuset til Hansa Borgs bryggeri i Sarpsborg. Nå kan prosjektleder Einar Schmidt og automasjonsingeniør Katharina Bakkejord puste lettet ut», skriver Sarpsborg Arbeiderblads journalist Terje Andresen i en reportasje som vi her gjengir: Bryggerimester Tore Kvame til høyre og fabrikksjef Morten Brostrøm viser fram to av tankene i brygghuset. Foto: Jarl Morten Andersen, SA.

Fabrikksjef Morten Brostrøm har også god grunn til å smile bredt. Han ser på den omfattende puslespilljobben med å bytte ut det tidligere brygghuset som et lite industrieventyr. Historien er nesten for god til å være sann.

– Vi ante ikke hva vi gikk til da vi kjøpte et brygghus på auksjon i Tyskland. Da vi kom for å hente utstyret, var det allerede tatt ned uten at delene var merket. De ble samlet sammen

og fraktet på sju trailere til Sarpsborg. Vi fikk heldigvis tak i en låve på Ise for mellomlagring.

Kun stans i en uke
Fabrikksjefen er full av lovord over sine ansatte, som sammen med lokale håndverksbedrifter har klart mesterstykket med både å skifte og sette sammen utstyret til det nye brygghuset ETA ppe for etappe. Og det med kun én ukes stans underveis i puslespillet.

Historien går tilbake til 2014. På det tidspunktet var det gamle brygghuset nedslitt. Det var store årlige vedlikeholdskostnader med anlegget. Det var heller ingen mulighet til å forbedre effektiviteten.

– Vi fryktet langvarige havarier, der silkaret utgjorde den største risikoen, forteller Brostrøm.

«Fant» brygghus på auksjon
Det året kom den tidligere bryggerimesteren, Åge Willy Olsen, over et brukt silkar på Schweringer Schlossbrauerei ved byen Schwerin i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, nordøst i Tyskland. Han dro ned for å se på utstyret. Med på reisen var også Katharina Bakkejord og Einar Schmidt fra teknisk avdeling. I Tyskland fikk de vite at bryggeriet skulle nedlegges og at hele brygghuset samt malmtransportanlegget og maltsiloene ble auksjonsvarer.

Betalte 3 millioner
Det endte med at Hansa Borg fikk tilslaget for rubbel og bit for 3 millioner kroner. Prisen inkluderte demontering og transport til Sarpsborg.

– En utrolig lav pris for et flott anlegg. Utstyret var kun 20 år gammelt og var det ypperste i bryggeriverden. Det var meget godt vedlikeholdt og framsto nærmest som helt nytt.

Det var utvilsomt en glad trio som returnerte hjem til Norge. Pipa fikk en helt annen låt da brygghuset og alt det øvrige utstyret litt senere skulle merkes før demontering. Det var allerede gjort. Alt lå i en haug.

Ingen «bruksanvisning»
Morten Brostrøm har sine anelser om hvorfor alt var tatt ned før sarpingene igjen dukket opp.

– Det var nok et firma som trodde de skulle få monteringsjobben i Sarpsborg. Da det ikke var aktuelt, ble utstyret raskt tatt ned. Tekniske beskrivelser var også en mangelvare. Det var knapt et dokument som fulgte med da de sju trailerne satte kursen nordover.MALTSILO: Den nye maltsiloen er plassert utenfor en av de eldste bygningene i tilknytning til bryggeriet på Kurland. Foto: Jarl Morten Andersen, SA.

Stor egeninnsats av ansatte
Einar Schmidt
ble satt på jobben som prosjektleder. Han har i disse årene jobbet tett sammen med Katharina Bakkejordet. Hun er automasjonsingeniør og tok jobben med å lage en funksjonsbeskrivelse for anlegget. Også ansatte i verkstedet har lagt ned utallige timer med det nye brygghuset.

Alt er automatisert
Med styringssystemer bygd med deler fra det nedlagte tyske bryggeriet er prosessen med å brygge øl blitt forenklet for operatørene. Alt i det nye brygghuset er automatisert.

– Dessuten har vi nå et kvalitetsanlegg som garanterer at Borg-ølet alltid smaker likt fra brygg til brygg. Det blir også mindre svinn. Videre har vi en betydelig effektivitetsforbedring. Nå tar det 3 timer å brygge 20.000 liter, mot 4,5 timer tidligere, forteller prosjektlederen, som legger til at kapasiteten på årsbasis er hele 50 millioner liter, (som tilsvarer ca. 20 prosent av det totale ølsalget i Norge).

Nytt brygghus på bryggeriet
Det er ikke mange dager siden Katharina Bakkejordet og Einar Schmidt endelig kunne puste lettet ut. Da var alt ryddet og vasket. Brygghuset framstår som helt nytt – selv om mye av utstyret er fra 1996. Det er også tatt vare på noe fra det tidligere anlegget. Det er også bygd et nytt gulv som gjør det mulig å ta inn grupper på omvisning.

Ifølge prosjektlederen har det vært en givende, men svært slitsom periode. Samtidig er han stolt over at bryggeriet stort sett med egne krefter lyktes med den nesten umulige oppgaven.

Stor besparelse
Etter det SA erfarer
har et helt nytt brygghus i et nytt bygg en prislapp på mellom 100 og 150 millioner kroner.

– Siden vi har stor egeninnsats er det vanskelig å sette opp et regnskap for hva brygghuset inkludert malmtransportanlegget og maltsiloen har kostet oss. Men vi hadde aldri fått til dette uten våre egne, dyktige medarbeidere.

BILDET ØVERST: Faksimilen fra dagens SA viser en fabrikksjef Morten Brostrøm (midten) som er stolt over innsatsen som ansatte har lagt ned ved å sette sammen alle delene i det nye brygghuset. Her sammen med automasjonsingeniør Katharina Bakkejord og prosjektleder Einar Schmidt

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn