Fra sommervikar til bedriftsleder

Morten Brostrøm (55) har hatt en spesiell karriere i bryggeribransjen. Han startet som 15-åring med sommerjobb ved Fredrikstad Bryggeri. Underveis var han mest kjent som fagforeningsleder, men i dag sitter han i sjefsstolen ved Borg Bryggerier i Sarpsborg. Jo, man kan trygt si at han har gått gradene!

Av Lars-Erik Pettersen

Etter noen år som sommervikar, ble 19-årige Morten Brostrøm fast ansatt ved tappemaskinen i plankebyen. Det varte imidlertid ikke lenge før den unge Torp-gutten fattet interesse for faglig arbeid. I 1983 ble han valgt som nestleder i fagforeningen, men på grunn av sykdom rykket han snart opp som leder og etter hvert også som de ansattes representant i bryggeriets styre.

Samlet seg mot Ringnes

Dermed kom han også tett på fusjonsforhandlingene med Sarpsborg Bryggerier, som ble innledet i siste halvdel av 80-tallet.
– Det var tøffe tider for de små bryggeriene, og mye uro blant de ansatte. Vi fryktet nedleggelse i Fredrikstad, for Borg var jo størst og hadde i tillegg tappekontrakt med Coca Cola, minnes Brostrøm.
Fusjonen mellom de to nabobryggeriene ble uansett et faktum i 1989, og både støy og uro avtok gradvis med årene.
– Det ble ikke noe av den fryktede nedleggelsen. I stedet ble mer og mer flyttet til Sarpsborg, og det var for så vidt greit – også sett med våre fagforeningsøyne. Vi måtte jo samle oss om vi skulle overleve konkurransen fra Ringnes.

Samarbeidsproblemer

I 1990 ble Morten Brostrøm felles hovedtillitsmann for de to foreningene, og fikk etter hvert anledning til å drive faglig arbeid på heltid. To dager fast på fagforeningskontoret, og tre dager som ekspeditør på hentelageret i Fredrikstad. Hele tiden også som medlem av bedriftsstyret.
I 1997 og 1999 ble det nye fusjoner, med henholdsvis Hansa i Bergen og CB i Kristiansand. Da det så ble dannet en felles fagforening for hele konsernet, ble Brostrøm hovedtillitsvalgt her også. Det varte fram til 2006.
– Jeg trakk meg på grunn av samarbeidsproblemer med klubben i Bergen. Det var en strukturdiskusjon som blant annet handlet om hvor mange bedrifter vi skulle ha i konsernet, forteller Brostrøm, som da var innstilt på å starte på nytt med noe helt annet.

Fra tillitsmann til bedriftsleder

Men den gang ei. Konsernledelsen må ha sett potensialet i torpingen, for snart etter fikk han tilbud om å overta ansvaret for bygg og anlegg ved Borg Bryggerier, samt HMS-ansvar for hele bedriften.
I 2008 ble Brostrøm også prosjektansvarlig for den nye bokslinjen i Sarpsborg, som i dag er blitt helt avgjørende for driften. 90 prosent av tappingen er nå på boks.
Det foreløpig siste trinnet i karrierestigen ble tatt da Borg Bryggerier utlyste fabrikksjefstillingen, med tiltredelse fra 1. januar 2011.
Etter 36 år, som fagforeningsmann, styrerepresentant og bedriftsleder, har Brostrøm vært med på både oppturer og nedturer for bryggerinæringen generelt, og våre lokale bryggerier spesielt.
– Særlig var det dramatisk i årene 2003 til 2005. Da var vi faktisk bare en hårsbredd fra at det ble kroken på døra i Sarpsborg, sier han.

Snuoperasjonen

– Det ble gjennomført flere analyser som viste at det ville lønne seg å legge ned og flytte hele virksomheten til Bergen. Fagforeningen kjempet imot, og heldigvis hadde vi både ledelsen og eierne med oss. Familien Egenæss hadde tro på bedriften, og sammen fikk vi avverget flyttingen, forteller fabrikksjefen, som også trekker fram administrerende direktør i Hansa Borg, Lars Midtgaard. At han kom inn fra 1. januar 2005 var en avgjørende brikke for at eventyret til slutt endte bra.
– Siden det har vi vært igjennom en fantastisk snuoperasjon, fra et underskudd på 25 millioner kroner i 2004 til fjorårets overskudd på 87 millioner. Og i år ligger det an til et rekordresultat, forteller Morten Brostrøm.
For egen regning får vi tro at det nå er få eller ingen som tenker på å røre bryggeriet i Sarpsborg. Familien Egenæss, som startet eventyret, eier i dag hele 75 prosent av Hansa Borg-konsernet, som i tillegg til Hansa og Borg også inkluderer Christianssands Bryggeri (CB) og flaskevannprodusenten Olden.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn