Oles ølnøtter - mai 2023


Tidligere Gambrinus-president Ole Henrik Thoresen er
over gjennomsnittet interessert i øl og vår ølrelaterte
kulturhistorie.

Med sine månedlige ølnøtter utfordrer han din kunnskap om
den gylne drikken. Nå er det tid for å knekke mai-nøttene. Start