1997 - Ann Kristin Olsen

Ann Kristin OlsenAnn Kristin Olsen (født 29. mars 1945 i Stockholm) er fylkesmann i Vest-Agder fylkesmannsembete, og nestleder i Teknologirådet. Hun ble i 1983 utnevnt til Norge første kvinnelige politimester, med tjenestested i Halden. Hun ble utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for embetsfortjeneste og samfunnsgagnlig virke i 2006. Faglig bakgrunn: Cand.jur. ved Universitetet i Oslo (1972), Politifullmektig ved Oslo politikammer (1973–74), Dommerfullmektig i Indre Follo sorenskriverembete (1975–76), Politifullmektig/adjutant/inspektør i Follo politidistrikt (1977–83), Politimester i Halden (1983–95), Sysselmann på Svalbard (1995–98), Fylkesmann i Vest-Agder fra 1998.

På bildet fra prisutdelingen i Svaleskiva ser vi Olsen (nr. 2 fra høyre) sammen med Jan Erik Granath, Dag Mikkelsen, Eva Blekken og Inge B. Tonholm.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn