Navnet kunne vært Florian

Da «Sarpeølets venner» ble stiftet 17. oktober 1986, var både foreningens ledelse og medlemmer innforstått med at navnet kun var et provisorium. Det ble umiddelbart utlyst en navnekonkurranse, med en kasse Gulløl som forlokkende hovedpremie.

At bryggeridirektør Per Egenæss vant navnekonkurransen og fikk sitt eget øl i premie, ble omtalt i Sarpsborg Arbeiderblad 22. november 1986.
Legg merke til hvordan Gambrinus er feilstavet!

Av Lars-Erik Pettersen

Direksjonen fikk ingen grunn til å klage på deltagelsen. Det kom inn hele 31 forslag, og mange av dem var riktig så kreative. Vi nevner i fleng, men vil av hensyn til personvern og privatlivets fred unnlate å navngi forslagsstillerne:

Ikke et vondt ord om (Sarps)Borg Øl-Forum, Borg-staupet, Kongsølets venner, Borgølets Borgere eller Selskapet til Borgbryggets fremme (SBBF).

Ølets vellystinger

Verre var det med Øl-klubben (med logoklubbe formet som en øltønne), ØlborgerneBorgs Ølklan og Ølets vellystinger, navn som snarere ville gitt assosiasjoner om hemningsløst misbruk fremfor foreningens intensjon om å fremme måtehold og ølets kulturbærende tradisjoner.

St. Olav’s seidelmenn og Humlebryggets PR-menn var antagelig litt vel kjønnsekskluderende for en navnejury i Gro Harlem Brundtlands Norge, ei heller var de forenlige med foreningens statutter om medlemskap.

Borg P.B.klubb (PB=pils og bayer) og MX40 (M=Mjød/Øl  X=Eksklusiv  40=Antall) var kanskje i overkant kreativt, mens Det sarpske selskap til fremme av kulturbrygget fra Borg (SSFKBB) og Borg styrke og ølkorkåpnerforening nok ble arkivert som kuriositeter.

Florian og Gambrinus

De to navneforslagene som Direksjonen festet seg ved, var Club Florian og Gambrinus. Førstnevnte Florian var en romersk soldat som under kristenforfølgelsene i år 304 led drukningsdøden som straff for at han konverterte til kristendommen. Han ble senere opphøyet til helgen, og i en oversikt over skytshelgener/skytsengler finner vi ham som bryggernes skytsengel.

Som vi alle nå vet, falt det endelige valget på Gambrinus, ølets konge og svar på vinens Bacchus. Undertittelen «Borgølets venner» var det aldri noen tvil om. 

Fikk sitt eget øl i premie

Vinnerforslaget kom fra ingen ringere enn Borg Bryggeris direktør Per Egenæss. At det var sjefen sjøl som skulle stikke av med sitt eget øl i premie, var det ingen som hadde regnet med.

Men en premie er en premie, og Egenæss ble i høytidelige former overrakt ølkassen i forbindelse med bryggeriets markering av Juleølets 50-årsjubileum samme år. For en PR-hungrende direksjon passet det sikkert bra at denne begivenheten også trakk til seg lokalpressen (se faksimile).

I foreningens gule «flyveblad» for november 1986, står følgende å lese: «Vinneren er selvsagt klar over hvilket bra produkt han fikk, og etter smilet på bildet å dømme, hadde han ikke det minste imot å vinne. I følge gode kilder kan en kasse øl komme godt med, Egenæss glemmer stort sett å ta det edle fluidum med seg hjem.».

Det hører med til historien at Borgs Gulløl ble kåret til «Norges beste øl» i 1987.

Faksimiler fra SAs leserbrevspalte: W.P.s innlegg sto på trykk 2. november 1987. Torje Braadlands oppfølging kom to dager senere.

 

Navneforvirring

Bevisstheten om Gambrinus, ølets høye beskytter, var nok ikke helt på topp i 80-tallets Sarpsborg. Navnet ble ofte både galt uttalt og feilstavet – også i lokalpressen. Om sant skal sies, herjet den samme navndysleksien langt inn i foreningens egne rekker. Den vanligste feilen var at man plasserte en «i» for mye i navnet, slik at det ble til Gambrinius.

Den første til å sette fingeren på dette var den språkkyndige tysknorske hedersmannen og Sarpsborg-patrioten Wilhelm Pagel, som under signaturen W.P. skrev følgende innlegg til leserbrevspalten «Min mening» i Sarpsborg Arbeiderblad 2. november 1987:

«I begge byens aviser omtales i disse dager et matkurs med øl i regi av foreningen for fremme av god ølkultur med navn «Gambrinius»… Denne Gambrinius, som i virkeligheten het og fremdeles heter Gambrinus, uten i foran den maskuline endelsen us-, var iflg. tradisjonen en belgisk fyrste som skal ha brygget det første øl…».

«Vårt navn er Gambrinus…»

To dager senere fulgte foreningens president Torje Braadland opp med følgende innlegg i den samme SA-spalten:

«Det norske språk kan være vanskelig. Spesielt når det dukker opp ord man ikke lærer på skolen. Derfor en takk til W.P. som jevnlig vokter språket og påtaler feil og mangler.

Til W.P.s trøst, kan det fortelles at navnet Gambrinus er riktig stavet i våre statutter. Men det er ikke lett å få «utenforstående» til å stave navnet til bryggernes skytshelgen på en slik måte at han selv kan godta det. At vi har tatt et skytshelgen med i foreningsnavnet, finner vi ganske fornuftig. Gambrinus Borgølets venner nøler nemlig ikke med å hevde at øl, og det som står i forbindelse med det gamle «helgen»-navnet, er kultur. Og kulturen skal man jo ta vare på.

Vi gir oss ikke, navnet er Gambrinus. Med god hjelp og støtte fra W.P. håper vi hele verden en dag skal kunne stave navnet riktig.».

 

 

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn